karttakauvaTopografinen kartta 1:100 000

Maanmittaushallitus ja Topografikunta valmistivat neliväristä topografista karttaa 1:100 000 vuosina 1928-51. Karttalehden koko on 30 km x 40 km eli se kattaa 12 1:20 000 lehden aluetta. Kartoilla esitetään yleiset maastotiedot sekä korkeuskäyrät ja nimistö. Esitystapa on 1:20 000 karttaa yleispiirteisempi, mutta toisaalta samalla karttalehdellä voi tarkastella tuntuvasti laajempaa aluetta. Kartta kattaa koko Kannaksen ja Laatokan Karjalan. Kartta antaa hyvän ja varsin yksityiskohtaisenkin kuvan asutuksesta ja luontosuhteista. Se sopii hyvin esimerkiksi kylätason tarkasteluun.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KarttakuvaTaloudellinen kartta 1:100 000

Maanmittaushallitus valmisti taloudellista karttaa 1:100 000 vuosina 1912-55. Kartan painoasu vaihteli eri aikoina: se on ollut yksi-, kaksi- tai viisivärinen. Myös karttalehtien koko on vaihdellut; vuoden 1934 jälkeen julkaistuissa kartoissa yksi lehti on kattanut 30 km x 40 km:n alueen. Kartta perustuu osin maanjakokarttoihin. Se esittää julkaisuajankohtansa tilanteen mm. asutuksesta, pelloista, tiestöstä sekä soista ja nimistöstä.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KarttakuvaMaastokartta 1:20 000

Maanmittaushallitus ja Puolustusvoimien karttalaitos eli Topografikunta valmistivat maastokarttaa 1:20 000 vuosina 1918-1944. Ne julkaistiin kaksi- tai nelivärisinä, 10 km x 10 km:n alueen käsittävinä karttalehtinä. Karttalehtiä ei valmistettu Laatokan Karjalan pohjoisosasta eikä tietyiltä rajoitetuilta alueilta Karjalan Kannaksen länsiosassa. Kartoilla esitetään yleiset maastotiedot mukaan lukien korkeuskäyrät ja nimistö. Karttatyyppi on yksityiskohtaisin ja laajin kattava karttainformaatio alueelta. Se on tutun peruskartan edeltäjä.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KarttakuvaPitäjänkartta 1:20 000

Maanmittaushallitus valmisti yksiväristä pitäjänkarttaa 1:20 000 vuosina 1825-1950. Valmistus tapahtui pitäjäkohtaisesti 1825-1915 ja karttalehdittäin 1916-1950. Vuodesta 1927 alkaen pitäjänkartat julkaistiin ns. yleislehtijaossa 10 km x 10 km:n lehtinä. Suomen itsenäisyyden aikana julkaistuja pitäjänkarttoja on saatavana osasta Karjalan Kannasta ja Laatokan Karjalaa n. 100 lehteä. Pitäjänkartalla esitetään asutusta ja luonnonkohteita sekä kiinteistöjakoa ja nimistöä. Kartasta ei käy ilmi maaston korkeuserot. Pitäjänkartta on havainnollinen kartta asutuksen, omistussuhteiden sekä tiestön ja vesistöjen tarkasteluun.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KarttakuvaKäsin piirretty kiinteistörajakartta 1:20 000

Aikanaan arkistojen kätköihin piiloutuneet topografikartoille käsin piirretyt tilusrajakonseptit ovat löytyneet Maanmittauslaitoksesta. Ne kattavat sellaisia alueita Kannakselta ja Laatokan Karjalan eteläosista, joista ei ollut ehditty julkaista valmiita pitäjänkarttoja. Kiinteistörajat on piirretty painettujen 4-väristen 1:20 000 topografisten karttojen päälle punaisella värillä. Kyseiset karttalehdet täydentävät painettujen 1-väristen pitäjänkarttojen 1:20 000 sarjaa. On todennäköistä, että sota katkaisi näiden karttojen valmistuksen omina painotuotteinaan.